"Przemijamy. Stare ustępuje miejsca nowemu, w ten sposób świat posuwa się naprzód.

 Ale  pamiętajmy o tych, którzy odchodzą – ta pamięć daje im nieśmiertelność".

                                                                                     Rafał Kosik

 

           

 

 

 

 

Zamiarem moim jest, aby strona ta tworzona była przez wszystkich tych,

którzy są powiązani genetycznie z rodem Zamysłowskich lub w jakikolwiek

sposób czują się z nimi związani.

Nie pozwólmy odejść w zapomnienie tym, dzięki którym istniejemy.